Var är kommentarsfältet?


Nej, vi har inga kommentarsfält i anslutning till våra inlägg

Det är lite sådär, tycker en del. Det handlar om en ovilja att vara transparent, enligt andra. Andra hävdar att det i det närmaste är ett brott mot yttrandefriheten. Så här tänker vi: oftast när vi pratar, skriver och länkar lägger vi ner en del tid på det och tänker till. Det tar tid, men handlar i grunden om respekt för dig som lyssnar och läser. Vår erfarenhet är att den eftertänksamhet vi eftersträvar i vår output ofta inte är den man får tillbaka som input i form av kommentarer.

Det handlar inte om att vi inte värderar din åsikt

Tvärtom vill vi ge dig samma tid till eftertanke som vi ger oss själva innan vi publicerar saker på vår hemsida. Därför finns till höger en Reagera-flik och i anslutning till alla inlägg en Reagera-länk. När de klickas på öppnas ett kontaktformulär. Allt som skickas från formuläret kommer till - du kan givetvis mejla den adressen direkt också. Vi svarar på all e-post vi får och publicerar tankar utifrån meningsutbytet i den mån det är relevant för Teoknologi. Ett annat sätt att kontakta oss är via Twitter, där vi finns för det mesta och svarar i den mån vi hinner. Vi har också en Facebook-sida.

vision

Världen innehåller enorma möjligheter för de flesta av oss. Men i möjligheterna ligger en dubbelhet. Hur vi hanterar friheten att själva råda över vår tid och uppmärksamhet avgör vilka vi är. Kanske är det mer tydligt än någonsin i vår tid? Teoknologi vill vara ett samtal kring frågor i skärningspunkten mellan möjligheterna och verkligheten; ärligt, öppet och roligt. Eftersom vi är både präster och nördar är det naturligt att samtalet ofta tar sin utgångspunkt både i kyrkans värld och prylarnas.

info

Teoknologi är kodat i Espresso, bygger på Wordpress och hostas av Surftown. Studio Sans har designat och producerat hemsidan, som är responsiv och har experimentellt stöd för HTML5 och CSS3. Vi gillar webbläsarna Safari och Chrome. Alla inlägg är licensierade med Creative Commons licens BY-ND. Licensen innebär att du gärna får dela med dig av vad vi gör, så länge du berättar varifrån det kommer och inte bearbetar det på något sätt.

rss

I det här flödet finns allt innehåll; avsnitt, artiklar och länkar. Om du inte vill prenumerera på länkarna kan du användadet här flödet. Du kan prenumerera på avsnitten separat i iTunes eller här.